Aubrecht Vlastimil, * 23. 12 . 1953 Duchcov, politik. 1968-72 vystudoval střední průmyslovou školu stavební v Děčíně; 1972-74 mistr u Inženýrsko-průmyslových staveb Praha, 1974-77 stavbyvedoucí Severočeské konstruktivy v Ústí nad Labem, 1977-90 vedoucí výroby stavebního závodu Státního statku Teplice. Od března 1990 člen ČSSD, od 1992 předseda její místní organizace v Bílině, od 2001 předseda okresního výkonného výboru v Teplicích, od 1999 člen, 1999-2003 místopředseda krajského výkonného výboru v Ústí nad Labem. Od 1990 člen městského zastupitelstva a 1990-98 zástupce starosty města Bílina; od 2001 předseda Hospodářské a sociální rady Teplicka a od 2002 místopředseda Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Od 1998 poslanec Parlamentu ČR, kde se významně podílel na přípravě reformy veřejné správy; od 2002 zmocněnec vlády České republiky pro severozápadní Čechy.