Altmannová Anna, 17. 11. 1851 Česká Lípa – 1937 Schönfeld-Tuchomyšl (dnes součást Ústí nad Labem), textilní dělnice; průkopnice německé sociální demokracie v severních Čechách. 1866 (ve svých patnácti letech) se seznámila se socialistickými ideály a organizovala stávku v českolipské přádelně lnu, později v dalších továrnách na Českolipsku a Cvikovsku. Od 1876 vystupovala na veřejnosti jako pravděpodobně první žena – sociálně demokratická agitátorka v rakousko-uherské monarchii. 1886 přesídlila do Benešova nad Ploučnicí, kde byla 1888 zdejšími dělníky nominována za delegátku na hainfeldský sjezd rakouské sociální demokracie, organizátory sjezdu však odmítnuta. 1890 se zúčastnila založení prvního ženského dělnického vzdělávacího spolku ve Vídni. Usilovala o zlepšení sociální pozice žen a o uzákonění volebního práva pro ženy.