Aleš Jan, 23. 11. 1893 Hvožďany u Blatné – 1. 10. 1941 Praha, odborový, politický a hospodářský činitel. Vyučen řezbářem. Od 1910 byl činný v české sociálně demokratické straně a jejích odborech. 1924-26 tajemník Odborového sdružení čs. na Slovensku; 1925-38 ústřední organizační tajemník, 1937-38 místopředseda Čs. sociálně demokratické strany dělnické a ředitel jejích hospodářských podniků; jeden z nejbližších spolupracovníků A. Hampla. Významně se podílel na vybudování organizační struktury a vypracování organizačního řádu strany. Na podzim 1938 spoluzakladatel a poté do března 1939 místopředseda Národní strany práce. Na začátku německé okupace se zasloužil o zabezpečení majetku, hospodářských a tiskových podniků strany, organizoval finanční pomoc perzekvovaným rodinám a navázal spolupráci s domácím odbojem. 6. 5. 1941 byl spolu s dalšími sociálně demokratickými představiteli zatčen gestapem, pět měsíců vězněn na Pankráci a za stanného práva na podzim 1941 v ruzyňských kasárnách popraven.